ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 沂水县地方史志事业发展规划纲è¦?沂水县情¾|?/title><META Name="keywords" Content="沂水县情¾|?史志法规,沂水县地方史志事业发展规划纲è¦? /> <META Name="description" Content="沂政办发ã€?016ã€?5å?amp;nbsp;沂水县äh民政府办公室关于印发沂水县地方史志事业发展规划纲要(2016åQ?020òqß_¼‰çš„通知&nbsp;各乡镇äh民政府,沂城街道办事处,沂水¾læµŽå¼€å‘区åQŒæ²‚蒙风情旅游景区,县政府各部门åQšã€?.." /> <meta name="description" content="沂水县情¾|? /><meta content="沂水县情¾|? name="Copyright" /><link href="../../dfiles/11652/img/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307b7847545353554403080003 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../content.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1007,'/content.jsp',1005,1443814152)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body style="background: url(../../images/bg2.jpg) center repeat-y #fbfaf5;"> <div> <input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value="14DD91A0" /> </div> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../dfiles/11652/css/jquery.jslides.css" media="screen" /> <script type="text/javascript" src="../../dfiles/11652/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="../../dfiles/11652/js/jquery.jslides.js"></script> <style type="text/css"> .style1 { width: 245px;} </style> <img src="../../dfiles/11652/images/topbanner.jpg" width="100%" height="200" alt="十九å¤? /> <div id="full-screen-slider"> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script> <ul id="slides"> <li style="background:url(../../dfiles/11652/images/02.jpg) no-repeat center top"><a title="" target="_blank"></a></li> <li style="background:url(../../dfiles/11652/images/03.jpg) no-repeat center top"><a title="" target="_blank"></a></li> <li style="background:url(../../dfiles/11652/images/01.jpg) no-repeat center top"><a title="" target="_blank"></a></li> </ul> </tr></tr> <td height="38"><div class="i_nav"> <ul> <li> <a href="../../index.htm" target="_blank">首页</a> </li> <li> <a href="../../ysgk.htm" target="_blank">沂水概况</a> </li> <li> <a href="../../gztj.htm" target="_blank">工作推进</a> </li> <li> <a href="../../ywkz.htm" target="_blank">业务开å±?/a> </li> <li> <a href="../../xqzlk.htm" target="_blank">县情资料åº?/a> </li> <li> <a href="../../szfg.htm" class="on" target="_blank">史志法规</a> </li> <li> <a href="../../ysmp.htm" target="_blank">沂水名片</a> </li> <li> <a href="../../zjzs.htm" target="_blank">志鉴知识</a> </li> <li> <a href="../../lswh1.htm" target="_blank">历史文化</a> </li> <li> <a href="../../yxz.htm" target="_blank">影像å¿?/a> </li> <li> <a href="../../msgj.htm" target="_blank">名胜古迹</a> </li> <li> <a href="../../wsfzg.htm" target="_blank">¾|‘上方志é¦?/a> </li> <li> <a href="http://map.sdsqw.cn:8081/index.html?code=370000" target="_blank">俯瞰沂水</a> </li> </ul> </div> </td> </tr> <tr> <td height="21"><img src="../../dfiles/11652/images/ysx_16.jpg" alt="" width="100%" height="21" /></td> </tr> </table> <table width="996" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin:5px auto; border:#e7e7d6 1px solid; background:#fffdf1"> <tr> <td width="303" height="36" align="center"><script language="javascript" src="/system/resource/js/calendar/simple.js"></script> <script language="JavaScript"> //阛_Ž† var c_Calendar202824EnDateString; var c_Calendar202824WeekDayString; //阴历 var c_Calendar202824CnDateString; //节气 var c_Calendar202824JQString; //òq? var c_Calendar202824YearString; //æœ? var c_Calendar202824MonthString; //æ—? var c_Calendar202824DayString; //å‘? var c_Calendar202824WeekString; function RunGLNL202824() { var sc =new Simple_Calendar (); sc.init(); c_Calendar202824CnDateString=sc.getCnDateString(); c_Calendar202824WeekDayString=sc.getCalendarWeekString(); c_Calendar202824JQString=sc.getJQString(); c_Calendar202824EnDateString=sc.getEnDateString(); c_Calendar202824YearString=sc.getYearString(); c_Calendar202824MonthString=sc.getMonthString(); c_Calendar202824DayString=sc.getDayString(); c_Calendar202824WeekString=sc.getWeekString(); } RunGLNL202824(); document.write('<div id="c_lunar202824" class="fontstyle202824" >'); document.write(c_Calendar202824EnDateString); document.write("  "+c_Calendar202824WeekDayString); document.write("  "+c_Calendar202824CnDateString); document.write("</div>"); </script> </td> <td width="366" valign="bottom"> <MARQUEE height="25" width="300" scrollamount="2" scrolldelay="1" align="bottom" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" style="float: left"> <iframe width="300" scrolling="no" height="30" frameborder="0" allowtransparency="true" src="http://i.tianqi.com/index.php?c=code&id=1&icon=1&py=yishui&wind=1&num=1&site=12"></iframe> </MARQUEE></td> <td width="325" align="center"><script type="text/javascript"> function _nl_ys_check(){ var keyword = document.getElementById('showkeycode202826').value; if(keyword==null||keyword==""){ alert("误‚¾“入你要检索的内容åQ?); return false; } if(window.toFF==1) { document.getElementById("lucenenewssearchkey202826").value = Simplized(keyword ); }else { document.getElementById("lucenenewssearchkey202826").value = keyword; } var base64 = new Base64(); document.getElementById("lucenenewssearchkey202826").value = base64.encode(document.getElementById("lucenenewssearchkey202826").value); new VsbFormFunc().disableAutoEnable(document.getElementById("showkeycode202826")); return true; } </script> <form action="../../ssjg.jsp?wbtreeid=1007" method="post" id="au4a" name="au4a" onsubmit="return _nl_ys_check()" style="display: inline"> <input type="hidden" id="lucenenewssearchkey202826" name="lucenenewssearchkey" value=""><input type="hidden" id="_lucenesearchtype202826" name="_lucenesearchtype" value="1"><input type="hidden" id="searchScope202826" name="searchScope" value="0"> <div style="padding:3px;margin:0px;display:inline;font-family:宋体;font-size:12px;"> 误‚¾“入搜索信息:<input name="showkeycode" id="showkeycode202826" style="vertical-align: middle;"> <input type="image" src="/system/resource/images/research/seach22.gif" align="absmiddle" style="vertical-align: middle;cursor: hand"> </div> </form><script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/formfunc.js"></script> </td> </tr> </table> <table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#fffdf1" style="width: 996px"> <tr> <td width="10" rowspan="2"></td> <td width="745" height="28" align="left" valign="top"> </td> <td width="10" rowspan="2"> </td> </tr> <tr> <td width="745" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 985px"> <tr> <td height="305" valign="top"> <script language="javascript" src="../../_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script><script language="javascript" src="../../_dwr/engine.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script type="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(1005,'1443814152','vsb',newsSkip);function newsSkip(data){if(data != ""){window.location.href = data;}}</script><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"> <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="line-height:20px; margin-top:10px;"> <tr> <td align="center" valign="top" style="height:30px;font-size: 24px; line-height:36px; padding: 0 0 20px 0;font-family: å¾®èÊY雅黑;"><strong> <span id="Label1">沂水县地方史志事业发展规划纲è¦?/span></strong></td> </tr> <tr> <td align="center">发布人:<span id="Label2">沂水县情¾|?/span>  æŸ¥çœ‹‹Æ¡æ•°åQ? <span id="Label3"><script>_showDynClicks("wbnews", 1443814152, 1005)</script></span> ‹Æ?  å‘布旉™—´åQ? <span id="Label5">2016-11-03</span> </td> </tr> <tr height="1" bgcolor="#999999"><td></td></tr> <tr height="10"><td></td></tr> <tr> <td> <div id="vsb_content_4"> <div id="vsb_content"><div class="v_news_content"> <div align="center" style="text-align: center; line-height: 28.5pt"><span style="font-size: 16pt"> </span><span style="font-size: 16pt">沂政办发ã€?/span><span style="font-size: 16pt">2016</span><span style="font-size: 16pt">ã€?/span><span style="font-size: 16pt">85</span><span style="font-size: 16pt">å?/span></div> <div align="center" style="text-align: center; line-height: 28.5pt"> </div> <div align="center" style="text-align: center; line-height: 28.5pt; layout-grid-mode: char"><span style="font-size: 22pt">沂水县äh民政府办公室</span></div> <div align="center" style="text-align: center; line-height: 28.5pt; layout-grid-mode: char"><span style="font-size: 22pt">关于印发沂水县地方史志事业发展规划纲要(</span><span style="font-size: 22pt">2016</span><span style="font-size: 22pt">åQ?/span><span style="font-size: 22pt">2020</span><span style="font-size: 22pt">òqß_¼‰çš„通知</span></div> <div align="left" style="text-align: left; line-height: 28.5pt"> </div> <div style="line-height: 28.5pt"><span style="font-size: 16pt">各乡镇äh民政府,沂城街道办事处,沂水¾læµŽå¼€å‘区åQŒæ²‚蒙风情旅游景区,县政府各部门åQ?/span></div> <p><span new="" style="font-size: 16pt; 2016: "> <div style="line-height: 28.5pt; text-indent: 32pt"><span style="font-size: 16pt">《沂水县地方史志事业发展规划¾U²è¦åQ?/span><span style="font-size: 16pt">2016</span><span style="font-size: 16pt">åQ?/span><span style="font-size: 16pt">2020</span><span style="font-size: 16pt">òqß_¼‰ã€‹å·²¾låŽ¿æ”¿åºœç ”究同意åQŒçŽ°å°å‘¾l™ä½ ä»¬ï¼Œæœ›è®¤çœŸè¯å½»è½å®žã€?/span></div> <div style="line-height: 28.5pt; text-indent: 32pt"> </div> <div style="line-height: 28.5pt; text-indent: 32pt"> </div> <div style="line-height: 28.5pt; text-indent: 32pt"> </div> <div align="right" style="text-align: right; line-height: 28.5pt; text-indent: 32pt; word-break: break-all"><span style="font-size: 16pt">沂水县äh民政府办公室</span><span style="font-size: 16pt">                        </span></div> <div align="right" style="line-height: 28.5pt; text-indent: 32pt"><span style="font-size: 16pt">                                                                                                    2016</span><span style="font-size: 16pt">òq?/span><span style="font-size: 16pt">10</span><span style="font-size: 16pt">æœ?/span><span style="font-size: 16pt">31</span><span style="font-size: 16pt">æ—?nbsp;                  </span><span style="font-size: 16pt"> </span></div> </span></p> <div align="right" style="line-height: 28.5pt; text-indent: 32pt"><span new="" style="font-size: 16pt; 31: ">        </span></div> <div style="line-height: 28.5pt; text-indent: 32pt"> </div> <div align="center" style="text-align: center; line-height: 28.5pt; layout-grid-mode: char"><span style="font-size: 22pt">沂水县地方史志事ä¸?/span></div> <div align="center" style="text-align: center; line-height: 28.5pt; layout-grid-mode: char"><span style="font-size: 22pt">发展规划¾U²è¦åQ?/span><span style="font-size: 22pt">2016</span><span style="font-size: 22pt">åQ?/span><span style="font-size: 22pt">2020</span><span style="font-size: 22pt">òqß_¼‰</span></div> <div style="line-height: 28.5pt"> </div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32pt"><span style="font-size: 16pt">为充分发挥地方史志存史育人、促˜q›ç»‹¹Žç¤¾ä¼šå‘展的重要作用åQŒæ ¹æ®çœå¸‚地方史志事业发展规划要求,¾l“合我县实际åQŒåˆ¶å®šæœ¬è§„划¾U²è¦ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32pt"><span style="font-size: 16pt">一、指导思想与基本原åˆ?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32pt"><span style="font-size: 16pt">åQˆä¸€åQ‰æŒ‡å¯¼æ€æƒ³</span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32pt"><span style="font-size: 16pt">全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精¼œžï¼Œè®¤çœŸè½å®ž</span><span style="font-size: 16pt">“</span><span style="font-size: 16pt">一¾U›_…¥ã€å…«åˆîC½</span><span style="font-size: 16pt">”</span><span style="font-size: 16pt">åQˆæŠŠå²å¿—工作¾U›_…¥å„地国民¾læµŽå’Œç¤¾ä¼šå‘展规划、各¾U§æ”¿åºœå·¥ä½œä“Q务,认识、领对{€æœºæž„、编制、经贏V€è®¾æ–½ã€è§„划、工作到位)总要求,紧紧围绕县委、县政府中心工作åQŒè®¤çœŸåšå¥½å¿—书编¾U‚、信息化å»ø™®¾ã€å²å¿—资源开发利用等工作åQŒä¾æ³•æŽ¨˜q›å…¨åŽ¿å²å¿—事业科学发展,为加快经‹¹Žæ–‡åŒ–强县徏设提供决½{–参考、信息服务和智力支持ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32pt"><span style="font-size: 16pt">åQˆäºŒåQ‰åŸºæœ¬åŽŸåˆ?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32.15pt"><strong><span style="font-size: 16pt">1</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt">、坚持正¼‹®æ–¹å‘ã€?/span></strong><span style="font-size: 16pt">坚持èµîC¸­å›½ç‰¹è‰²ç¤¾ä¼šä¸»ä¹‰æ–‡åŒ–发展道路,坚持ä¸ÞZh民服务、äؓ½C¾ä¼šä¸ÖM¹‰æœåŠ¡çš„方向,通过¾~–修和开发利用地方史志成果,为弘扬优¿U€ä¼ ç»Ÿæ–‡åŒ–åQŒåŸ¹è‚²å’Œè·µè¡Œ½C¾ä¼šä¸ÖM¹‰æ ¸å¿ƒä»·å€ÆD§‚提供丰富、优¿U€çš„ç²¾¼œžæ–‡åŒ–äñ”品ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32.15pt"><strong><span style="font-size: 16pt">2</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt">、坚持依法治志ã€?/span></strong><span style="font-size: 16pt">按照国务院《地方志工作条例》和《山东省地方史志工作条例》要求,树牢依法æ²Õd¿—理念åQŒåŸ¹è‚²ä¾æ³•æ²»å¿—环境。加大地方史志法规制度宣传力度,依法履行¾l„织、指对{€ç£ä¿ƒå’Œ‹‚€æŸ¥èŒè´£ï¼Œå„çñ”、各部门和社会各界依法åï–行相兌™Œè´£å’Œä¹‰åŠ¡ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32.15pt"><strong><span style="font-size: 16pt">3</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt">、坚持科学发展ã€?/span></strong><span style="font-size: 16pt">以修志编鉴äؓä¸ÖM¸šåQŒç»Ÿ½{¹å…¼™å¾ä¿¡æ¯åŒ–å»ø™®¾ã€æ–¹å¿—馆å»ø™®¾ã€æ—§å¿—整理、理论研½I¶ã€å¼€å‘利用等工作åQŒå®žçŽ°å²å¿—事业科学发展ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32.15pt"><strong><span style="font-size: 16pt">4</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt">、坚持改革创新ã€?/span></strong><span style="font-size: 16pt">¾l§æ‰¿å’Œå¼˜æ‰¬ä¸­åŽæ°‘族编史修志的优良传统åQŒè®¤çœŸæ€È»“史志工作¾léªŒåQŒæ­£¼‹®æŠŠæ¡å‘展规律,深化攚w©åQŒä¸Žæ—¶ä¿±˜q›ï¼ŒæŽ¨åŠ¨ç†è®ºåˆ›æ–°ã€åˆ¶åº¦åˆ›æ–°ã€ç®¡ç†åˆ›æ–°ã€æ–¹æ³•åˆ›æ–ŽÍ¼Œä¸æ–­æ‹“展史志工作领域åQŒä¸°å¯Œå²å¿—成果表现åŞ式ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32.15pt"><strong><span style="font-size: 16pt">5</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt">、坚持质量第一ã€?/span></strong><span style="font-size: 16pt">坚持求真务实åQŒç¡®ä¿è´¨é‡ï¼Œž®†ç²¾å“æ„è¯†è¯½I¿äºŽåœ°æ–¹å¿—书、年鉴、地情书¾~–纂出版工作全过½E‹ï¼Œä¸¥æŠŠæ”¿æ²»å…Ÿë€å²å®žå…³ã€ä½“例关、文字关、出版关åQŒç¼–¾U‚出版经得è“v历史‹‚€éªŒã€å…·æœ‰é²œæ˜Žæ—¶ä»£ç‰¹å¾å’Œåœ°åŸŸç‰¹è‰²çš„地方志成果ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32.15pt"><strong><span style="font-size: 16pt">6</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt">、坚持修用åƈ举ã€?/span></strong><span style="font-size: 16pt">充分发挥地方志资源优势,以促˜q›ç»‹¹Žç¤¾ä¼šå‘展和丰富人民¾Ÿ¤ä¼—文化生活为目标,不断提高为党政机兟뀁社会各界和人民¾Ÿ¤ä¼—服务的能力和水åã^åQŒæ‹“宽开发利用领域,增加开发利用途径åQŒåŞ成修用结合、良性互动机制ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32pt"><span style="font-size: 16pt">二、目标与ä»ÕdŠ¡</span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32pt"><span style="font-size: 16pt">åQˆä¸€åQ‰æ€ÖM½“目标ã€?/span><span style="font-size: 16pt">åˆ?/span><span style="font-size: 16pt">2020</span><span style="font-size: 16pt">òqß_¼Œåšå¥½½W¬ä¸‰è½®ä¿®å¿—准备工作;¾l§ç®‹æŽ¨åŠ¨ä¹¡é•‡å¿—、村志、部门志¾~–ä¿®åQŒå®žçŽ°å¿—书品¾cÕd¤šæ ·åŒ–åQ›æŒ‰ç…§ä¸€òq´ä¸€é‰´è¦æ±‚,推动òq´é‰´å·¥ä½œæ”šw©åˆ›æ–°åQŒå®žçŽ°å¹´é‰´ç¼–¾U‚优质化。进一步提升信息化å»ø™®¾æ°´åã^åQŒåŠ å¼?/span><span style="font-size: 16pt">“</span><span style="font-size: 16pt">沂水县情¾|?/span><span style="font-size: 16pt">”</span><span style="font-size: 16pt">å’?/span><span style="font-size: 16pt">“</span><span style="font-size: 16pt">沂水史志</span><span style="font-size: 16pt">”</span><span style="font-size: 16pt">微信òq›_°¾l´æŠ¤å’ŒæŽ¨òqѝ€‚徏成面¿U¯è¾¾æ ‡çš„方志馆,òq¶ç‹¬ç«‹æŒ‚牌。基本åŞ成修志编鉴、理论研½I¶ã€è´¨é‡ä¿éšœã€å¼€å‘利用、工作保éš?/span><span style="font-size: 16pt">“</span><span style="font-size: 16pt">五位一ä½?/span><span style="font-size: 16pt">”</span><span style="font-size: 16pt">的史志事业发展综合体¾p…R€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32pt"><span style="font-size: 16pt">åQˆäºŒåQ‰å·¥ä½œä“QåŠ?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32.15pt"><strong><span style="font-size: 16pt">1</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt">、推˜q›éƒ¨é—¨å¿—、行业志、乡镇志、村志编修工作ã€?/span></strong><span style="font-size: 16pt">加强对基层修志工作的指导åQŒå¾ç«‹å®Œå–„志书审查备案制度,培训修志人员åQŒè§„范编¾U‚程序,¼‹®ä¿å¿—书质量。到</span><span style="font-size: 16pt">2020</span><span style="font-size: 16pt">òq´å®Œæˆã€Šæ²‚水镇志》《西朱家庄志》《沂水县å»ø™®¾å¿—》《沂水司法行政志》编¾U‚工作。引导有关部门、单位编¾U‚行业、部门、专业志åQŒé¼“励条件较好的村编修村志。全面æ€È»“½W¬ä¸€è½®ã€ç¬¬äºŒè½®ä¿®å¿—工作情况åQŒè®¤çœŸç ”½I¶ä¿®å¿—工作的¾l„织½Ž¡ç†ã€è¿ä½œæ¨¡å¼ã€ç®‹ä¿®æ–¹å¼ç­‰åQŒäؓ启动½W¬ä¸‰è½®ä¿®å¿—做好准备ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32.15pt"><strong><span style="font-size: 16pt">2</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt">、推˜q›å¹´é‰´ç¼–¾U‚出版工作ã€?/span></strong><span style="font-size: 16pt">加强对编¾U‚年鉴的行业、部门、单位的业务指导和质量管理,丰富òq´é‰´å“ç±»ã€‚推动年鉴工作改革创新、提速增效,¾~©çŸ­å‡ºç‰ˆå‘¨æœŸåQŒæå‡å¹´é‰´æ—¶æ•ˆæ€§ï¼Œå¢žå¼ºæœåŠ¡èƒ½åŠ›ã€‚规划期内完æˆ?/span><span style="font-size: 16pt">2015</span><span style="font-size: 16pt">—</span><span style="font-size: 16pt">2019</span><span style="font-size: 16pt">各年度《沂水年鉴》编¾U‚出版工作ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32.15pt"><strong><span style="font-size: 16pt">3</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt">、加快信息化å»ø™®¾ã€?/span></strong><span style="font-size: 16pt">互联¾|‘ç­‰çŽîC»£æŠ€æœ¯ï¼Œé€æ­¥å®žçŽ°ä¿®å¿—¾~–鉴的数字化、网¾lœåŒ–åQŒå¾æˆåœ°æ–¹å²å¿—全文数据库åQŒé¢å‘社会提供服务。升¾U§å®Œå–„县地情¾|‘站和地情资料库软硬件设施,构徏多界面、多渠道、多元化、全方位的综合服务体¾p»ï¼›åŠ å¼ºåŽ¿åœ°æƒ…网站和地情资料库日常维护管理,¼‹®ä¿¾|‘络信息安全、内容丰富完备。加å¼?ldquo;沂水史志”微信òq›_°æŽ¨å¹¿åº”用åQŒäؓ公众提供触手可及的地情信息服务ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32.15pt"><strong><span style="font-size: 16pt">4</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt">、加强方志馆å»ø™®¾ã€?/span></strong><span style="font-size: 16pt">åˆ?/span><span style="font-size: 16pt">2020</span><span style="font-size: 16pt">òqß_¼Œå»ºæˆé¢ç§¯</span><span style="font-size: 16pt">2100</span><span style="font-size: 16pt">òqÏx–¹¾c³ä¸”独立挂牌的方志馆åQŒå…¨é¢é…å¥—完善相关附属设施及电子资料处理¾pȝ»ŸåQŒé€æ­¥å®žçŽ°èµ„料数字化、传递网¾lœåŒ–、信息共享化、ä‹É用便捷化åQŒä¸æ–­å¼ºåŒ–服务功能ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32.15pt"><strong><span style="font-size: 16pt">5</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt">、深化方志理论研½I¶ã€?/span></strong><span style="font-size: 16pt">认真学习和æ€È»“新方志和传统¾~–史修志¾léªŒåQŒç”¨æˆç†Ÿåˆ›æ–°çš„理论成果和¿U‘学的工作思维指导具体实践。积极参加上¾U§ç»„¾l‡çš„学术交流‹zÕdŠ¨åQŒæŽ¨åŠ¨ç†è®ºåˆ›æ–ŽÍ¼Œå…¨é¢æå‡¾~–史修志业务水åã^ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32.15pt"><strong><span style="font-size: 16pt">6</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt">、提高史志资源开发利用水òqŸë€?/span></strong><span style="font-size: 16pt">òq¿æ³›å¼€å±•è¯»å¿—用志工作,推动史志成果˜q›æœºå…Ÿë€è¿›å†œæ‘、进½C‘ÖŒºã€è¿›æ ¡å›­ã€è¿›ä¼ä¸šã€è¿›å†›è¥ã€‚深挖史志资源,加大创新力度åQŒè®¾ç«‹å²å¿—开发利用服务基地ã€?/span><span style="font-size: 16pt">2020</span><span style="font-size: 16pt">òqß_¼Œå®Œæˆ</span><span style="font-size: 16pt">12</span><span style="font-size: 16pt">处开发利用服务基地徏设,òq¶å‡ºç‰ˆã€Šæ²‚水名片》《沂水之最》《红色沂水》等¾pÕdˆ—刊物。《沂水名片》重点展现沂水经‹¹Žç¤¾ä¼šå‘展成ž®±ã€åŽ†å²æ–‡è„‰ã€åŸŽå¸‚地标、äh物代表、历史文物等。《沂水之最》主要收录沂水县历史上各个方面的“½W¬ä¸€”åQŒåŠ›æ±‚以一¿Uæ–°çš„角度,展示沂水人敢ä¸ÞZh先、甘于奉献的¾_„¡¥žé£Žè²Œå’Œæ€ÖM½“成效。《红色沂水》主要全面系¾lŸå±•çŽ°æ²‚水红色革命历½E‹ï¼Œè®©çº¢è‰²æ–‡åŒ–更加深入äh心、不断传承发扬ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32.15pt"><strong><span style="font-size: 16pt">7</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt">、高质量完成上çñ”交办的地情资料供½E¿ä“Q务ã€?/span></strong><span style="font-size: 16pt">认真按照上çñ”¾l„稿要求åQŒåŠæ—¶æ•´ç†ææŠ¥æ²‚水地情资料,¼‹®ä¿é«˜è´¨é‡å®Œæˆä¾›½E¿ä“Q务ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32pt"><span style="font-size: 16pt">三、保障措æ–?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32pt"><span style="font-size: 16pt">åQˆä¸€åQ‰åŠ å¼ºç»„¾l‡é¢†å¯¹{€?/span><span style="font-size: 16pt">坚持“党委领导、政府主持、地方史志工作机构组¾l‡å®žæ–½ã€ç¤¾ä¼šå„界广泛参ä¸?rdquo;的工作机åˆÓž¼Œå…¨é¢è½å®ž“一¾U›_…¥ã€å…«åˆîC½”。按照å¯d才兼备原则和业务要求åQŒåŠ å¼ºå²å¿—机构领导班子徏设;按照政治强、业务精、作风硬的标准,重视选拔、引˜q›ã€åŸ¹å…Õd’Œä½¿ç”¨½W¦åˆå²å¿—工作需求的人才åQŒåŠ å¼ÞZ¸“å…ÆDŒ¾l“合、结构合理的人才队伍å»ø™®¾åQŒå¾è®ùN«˜ç´ è´¨çš„地方史志编修、研½I¶å·¥ä½œé˜Ÿä¼ã€‚将地方史志工作所需¾lè´¹åˆ—入财政预算åQŒç¡®ä¿åœ°æ–¹å²å¿—经费与地方史志业务发展盔R€‚应。逐步改善工作条äšgåQŒå¼ºåŒ–史志信息化å»ø™®¾åQŒç¡®ä¿åœ°æ–¹å²å¿—信息化与全市信息化å»ø™®¾åŒæ­¥ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32pt"><span style="font-size: 16pt">åQˆäºŒåQ‰åŠ å¼ÞZ¾æ³•æ²»å¿—ã€?/span><span style="font-size: 16pt">按照《地方志工作条例》和《山东省地方史志工作条例》规定要求,切实提升依法æ²Õd¿—能力。定期开展执法检查和督导督查åQŒä¾æ³•çº æ­£ã€æŸ¥å¤„执行不力和˜qæ³•è¡ŒäؓåQŒå¼€åˆ›ä¾æ³•æ²»å¿—工作新局面ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32pt"><span style="font-size: 16pt">åQˆä¸‰åQ‰åŠ å¼ø™ˆ†è®ºå®£ä¼ ã€?/span><span style="font-size: 16pt">利用各类新闻媒体åQŒå¤§åŠ›å®£ä¼ å›½å®¶å…³äºŽå²å¿—工作的大政斚w’ˆã€å†³½{–部¾|ŒÓ€å‘展成效,引领全县各çñ”各部门高度重视史志工作。充分挖掘史志资源的历史价倹{€çŽ°å®žä­hå€û|¼Œåˆ›æ–°å®£ä¼ å½¢å¼åQŒæŽ¨å‡ÞZ¸€æ‰¹äh民群众喜é—ÖM¹è§ã€æœ‰è¾ƒå¤§½C¾ä¼šå½±å“åŠ›çš„史志¾_‘Ö“åQŒç§¯æžå¼•å¯¼ç¤¾ä¼šå„界参与支持地方史志工作ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32pt"><span style="font-size: 16pt">åQˆå››åQ‰åŠ å¼ºåˆ¶åº¦ä¿éšœã€?/span><span style="font-size: 16pt">健全地方志工作机构主对{€ç¤¾ä¼šå„界有序参与修志编鉴的途径和方式,¿U¯æžæŽ¢çƒ¦æŽ¨è¿›å¸çº³½C¾ä¼šåŠ›é‡å‚与史志¾~–纂åQŒåƈ利用购买服务、课题外包、徏立志愿者队伍等形式搞好志鉴修编。进一步健全和完善地情资料攉™›†½Ž¡ç†ã€ä¿®å¿—编鉴业务制度和ä¸È¼–è´£ä“QåˆÓž¼Œ¼‹®ä¿½‹‡ç›®è®¾è®¡ã€èµ„料收集、æ€Èº‚¾lŸç¨¿ã€å¿—鉴稿评议、审查验收、出版发行、报送备案等环节有章可åó@åQŒç¡®ä¿å¿—鉴质量ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt; text-indent: 32pt"><span style="font-size: 16pt">本规划由县史志办公室负责落实和督促ã€?/span></div> <div style="line-height: 28pt"> </div> <div style="line-height: 28pt"> </div> <div style="line-height: 28pt"> </div> <div style="line-height: 28pt"> </div> <div style="line-height: 28pt"> </div> <div style="line-height: 28pt"> </div> <div style="line-height: 28pt"> </div> <div style="line-height: 28pt"> </div> <div style="line-height: 28pt"> </div> <div style="line-height: 28pt"> </div> <div style="line-height: 28pt"> </div> <div align="left" style="text-align: left; line-height: 28.5pt; text-indent: 16pt"><span style="font-size: 14pt">抄送:县委各部门,县äh大常委会办公室,县政协办公室åQŒåŽ¿æ³•é™¢åQŒã€€</span></div> <div align="left" style="text-align: left; line-height: 28.5pt; text-indent: 56pt"><span style="font-size: 14pt">县检察院åQŒåŽ¿äººæ­¦éƒ¨ã€‚各人民团体ã€?/span></div> <div style="line-height: 28.5pt"><span style="font-size: 14pt"> 沂水县äh民政府办公室    </span><span style="font-size: 14pt">      </span><span style="font-size: 14pt">  </span><span style="font-size: 14pt"> 2016</span><span style="font-size: 14pt">òq?/span><span style="font-size: 14pt">10</span><span style="font-size: 14pt">æœ?/span><span style="font-size: 14pt">31</span><span style="font-size: 14pt">日印发 </span></div> </div></div></div><div id="div_vote_id"></div> <div style="line-height: 30pt"> </div></span> </td> </tr> <tr height="30"><td align="center"></td></tr> </table> </form></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table width="996" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="5" bgcolor="#aa9e76"></td> </tr> <tr> <td height="104" background="" bgcolor="#FFFDF1"><div align="center"> <table height="100" cellspacing="0" cellpadding="0" width="845" border="0"> <tbody> <tr class="firstRow"> <td align="center" width="66" rowspan="4">  </td> <td width="605" align="center"> ä¸ÕdŠžåQšäÍ沂市沂水县地方史志办公室 </td> <td rowspan="4" align="center"> <img title="" border="0" hspace="0" alt="" src="../../images/8AF1681439862E041B7980BA88A_83CFF981_1C93C.jpg" width="100" height="100" /> </td> </tr> <tr> <td width="605" align="center"> 地址åQšæ²‚水县正阳è·?9å? </td> </tr> <tr> <td width="605" align="center"> 电话åQ?539-2251457            E-mailåQšys2251457@163.com </td> </tr> <tr> <td width="605" align="center"> </td> </tr> </tbody> </table></div></td> </tr> </table> <a href="http://www.onmrlg.live/"><span class="STYLE1">ÂêÑÅÍ·½±×¢²á</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>