ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 方志功能-沂水县情¾|?/title><META Name="keywords" Content="沂水县情¾|?志鉴知识,方志,功能" /> <META Name="description" Content="方志功能 方志的社会作用。古代及民国时期å¯ÒŽ–¹å¿—功能的è®ø™¿°ä¸€èˆ¬æ•£è§äºŽå¿—书的序、跋、书评中åQŒå¤§å¤šæ²¡æœ‰ä¸“æ–‡ã€?0世纪80òq´ä»£æ–°ç¼–地方志工作开始后åQŒæœ±æ–‡å°§ã€è‘£ä¸€åšç­‰å­¦è€…æ€È»“前ähè®ø™¿°åQŒæ¦‚括出“六字”功能,但具体表˜q°ç•¥æœ‰ä¸åŒã€?986òq´ä¸­å›½åœ°æ–¹å¿—协会学术òq´ä¼š¾Uªè¦ä¸­è®°è½?“‘资沠Z€™â€˜æ•™åŒ–’‘存叜y€™å…­ä¸ªå­—åQŒåŸºæœ¬ä¸Šæ¦‚括了志书的功用。”方志界å¯?个功能的关系及排序问题、方志功能多æ äh€§é—®é¢˜å­˜åœ¨äº‰é¸£ã€‚①方志“六字”功能关¾pȝ ”½I¶ã€?.." /> <meta name="description" content="沂水县情¾|? /><meta content="沂水县情¾|? name="Copyright" /><link href="../../dfiles/11652/img/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307b7847545353554403080003 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../content.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1009,'/content.jsp',1996,1443814152)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body style="background: url(../../images/bg2.jpg) center repeat-y #fbfaf5;"> <div> <input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value="14DD91A0" /> </div> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../dfiles/11652/css/jquery.jslides.css" media="screen" /> <script type="text/javascript" src="../../dfiles/11652/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="../../dfiles/11652/js/jquery.jslides.js"></script> <style type="text/css"> .style1 { width: 245px;} </style> <img src="../../dfiles/11652/images/topbanner.jpg" width="100%" height="200" alt="十九å¤? /> <div id="full-screen-slider"> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script> <ul id="slides"> <li style="background:url(../../dfiles/11652/images/02.jpg) no-repeat center top"><a title="" target="_blank"></a></li> <li style="background:url(../../dfiles/11652/images/03.jpg) no-repeat center top"><a title="" target="_blank"></a></li> <li style="background:url(../../dfiles/11652/images/01.jpg) no-repeat center top"><a title="" target="_blank"></a></li> </ul> </tr></tr> <td height="38"><div class="i_nav"> <ul> <li> <a href="../../index.htm" target="_blank">首页</a> </li> <li> <a href="../../ysgk.htm" target="_blank">沂水概况</a> </li> <li> <a href="../../gztj.htm" target="_blank">工作推进</a> </li> <li> <a href="../../ywkz.htm" target="_blank">业务开å±?/a> </li> <li> <a href="../../xqzlk.htm" target="_blank">县情资料åº?/a> </li> <li> <a href="../../szfg.htm" target="_blank">史志法规</a> </li> <li> <a href="../../ysmp.htm" target="_blank">沂水名片</a> </li> <li> <a href="../../zjzs.htm" class="on" target="_blank">志鉴知识</a> </li> <li> <a href="../../lswh1.htm" target="_blank">历史文化</a> </li> <li> <a href="../../yxz.htm" target="_blank">影像å¿?/a> </li> <li> <a href="../../msgj.htm" target="_blank">名胜古迹</a> </li> <li> <a href="../../wsfzg.htm" target="_blank">¾|‘上方志é¦?/a> </li> <li> <a href="http://map.sdsqw.cn:8081/index.html?code=370000" target="_blank">俯瞰沂水</a> </li> </ul> </div> </td> </tr> <tr> <td height="21"><img src="../../dfiles/11652/images/ysx_16.jpg" alt="" width="100%" height="21" /></td> </tr> </table> <table width="996" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin:5px auto; border:#e7e7d6 1px solid; background:#fffdf1"> <tr> <td width="303" height="36" align="center"><script language="javascript" src="/system/resource/js/calendar/simple.js"></script> <script language="JavaScript"> //阛_Ž† var c_Calendar202824EnDateString; var c_Calendar202824WeekDayString; //阴历 var c_Calendar202824CnDateString; //节气 var c_Calendar202824JQString; //òq? var c_Calendar202824YearString; //æœ? var c_Calendar202824MonthString; //æ—? var c_Calendar202824DayString; //å‘? var c_Calendar202824WeekString; function RunGLNL202824() { var sc =new Simple_Calendar (); sc.init(); c_Calendar202824CnDateString=sc.getCnDateString(); c_Calendar202824WeekDayString=sc.getCalendarWeekString(); c_Calendar202824JQString=sc.getJQString(); c_Calendar202824EnDateString=sc.getEnDateString(); c_Calendar202824YearString=sc.getYearString(); c_Calendar202824MonthString=sc.getMonthString(); c_Calendar202824DayString=sc.getDayString(); c_Calendar202824WeekString=sc.getWeekString(); } RunGLNL202824(); document.write('<div id="c_lunar202824" class="fontstyle202824" >'); document.write(c_Calendar202824EnDateString); document.write("  "+c_Calendar202824WeekDayString); document.write("  "+c_Calendar202824CnDateString); document.write("</div>"); </script> </td> <td width="366" valign="bottom"> <MARQUEE height="25" width="300" scrollamount="2" scrolldelay="1" align="bottom" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" style="float: left"> <iframe width="300" scrolling="no" height="30" frameborder="0" allowtransparency="true" src="http://i.tianqi.com/index.php?c=code&id=1&icon=1&py=yishui&wind=1&num=1&site=12"></iframe> </MARQUEE></td> <td width="325" align="center"><script type="text/javascript"> function _nl_ys_check(){ var keyword = document.getElementById('showkeycode202826').value; if(keyword==null||keyword==""){ alert("误‚¾“入你要检索的内容åQ?); return false; } if(window.toFF==1) { document.getElementById("lucenenewssearchkey202826").value = Simplized(keyword ); }else { document.getElementById("lucenenewssearchkey202826").value = keyword; } var base64 = new Base64(); document.getElementById("lucenenewssearchkey202826").value = base64.encode(document.getElementById("lucenenewssearchkey202826").value); new VsbFormFunc().disableAutoEnable(document.getElementById("showkeycode202826")); return true; } </script> <form action="../../ssjg.jsp?wbtreeid=1009" method="post" id="au4a" name="au4a" onsubmit="return _nl_ys_check()" style="display: inline"> <input type="hidden" id="lucenenewssearchkey202826" name="lucenenewssearchkey" value=""><input type="hidden" id="_lucenesearchtype202826" name="_lucenesearchtype" value="1"><input type="hidden" id="searchScope202826" name="searchScope" value="0"> <div style="padding:3px;margin:0px;display:inline;font-family:宋体;font-size:12px;"> 误‚¾“入搜索信息:<input name="showkeycode" id="showkeycode202826" style="vertical-align: middle;"> <input type="image" src="/system/resource/images/research/seach22.gif" align="absmiddle" style="vertical-align: middle;cursor: hand"> </div> </form><script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/formfunc.js"></script> </td> </tr> </table> <table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#fffdf1" style="width: 996px"> <tr> <td width="10" rowspan="2"></td> <td width="745" height="28" align="left" valign="top"> </td> <td width="10" rowspan="2"> </td> </tr> <tr> <td width="745" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 985px"> <tr> <td height="305" valign="top"> <script language="javascript" src="../../_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script><script language="javascript" src="../../_dwr/engine.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script type="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(1996,'1443814152','vsb',newsSkip);function newsSkip(data){if(data != ""){window.location.href = data;}}</script><LINK href="/system/resource/style/component/news/content/format4.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"> <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="line-height:20px; margin-top:10px;"> <tr> <td align="center" valign="top" style="height:30px;font-size: 24px; line-height:36px; padding: 0 0 20px 0;font-family: å¾®èÊY雅黑;"><strong> <span id="Label1">方志功能</span></strong></td> </tr> <tr> <td align="center">发布人:<span id="Label2"></span>  æŸ¥çœ‹‹Æ¡æ•°åQ? <span id="Label3"><script>_showDynClicks("wbnews", 1443814152, 1996)</script></span> ‹Æ?  å‘布旉™—´åQ? <span id="Label5">2019-02-13</span> </td> </tr> <tr height="1" bgcolor="#999999"><td></td></tr> <tr height="10"><td></td></tr> <tr> <td> <div id="vsb_content_4"> <div id="vsb_content_4"><div class="v_news_content"> <p class="vsbcontent_start"><strong>方志功能</strong> 方志的社会作用。古代及民国时期å¯ÒŽ–¹å¿—功能的è®ø™¿°ä¸€èˆ¬æ•£è§äºŽå¿—书的序、跋、书评中åQŒå¤§å¤šæ²¡æœ‰ä¸“æ–‡ã€?0世纪80òq´ä»£æ–°ç¼–地方志工作开始后åQŒæœ±æ–‡å°§ã€è‘£ä¸€åšç­‰å­¦è€…æ€È»“前ähè®ø™¿°åQŒæ¦‚括出“六字”功能,但具体表˜q°ç•¥æœ‰ä¸åŒã€?986òq´ä¸­å›½åœ°æ–¹å¿—协会学术òq´ä¼š¾Uªè¦ä¸­è®°è½?“‘资沠Z€™â€˜æ•™åŒ–’‘存叜y€™å…­ä¸ªå­—åQŒåŸºæœ¬ä¸Šæ¦‚括了志书的功用。”方志界å¯?个功能的关系及排序问题、方志功能多æ äh€§é—®é¢˜å­˜åœ¨äº‰é¸£ã€‚①方志“六字”功能关¾pȝ ”½I¶ã€‚有些观点认为“六字”功能之间存在主从关¾p»ï¼Œå…³äºŽå“ªä¸€åŠŸèƒ½æ˜¯å¿—书的æ ÒŽœ¬åŠŸèƒ½åQŒæœ‰ä¸åŒè¯´æ³•ã€‚有的认ä¸ø™µ„æ²ÖMؓæ ÒŽœ¬åŠŸèƒ½åQŒå­˜åŒÓ€æ•™è‚²éƒ½æ˜¯äؓ了资治,持这¿Uè§‚点者主张“六字”功能应以资沅R€æ•™åŒ–、存史äؓ序二有的认äؓ存史是第一功能åQŒæ˜¯äº§ç”Ÿèµ„治、教化两个作用的前提åQŒåº”列于三大功能之首。有的观点认为方志的固有功能ä¸ø™®¤è¯†åŠŸèƒ½ï¼Œåœ¨æ­¤åŸºç¡€ä¸Šäñ”生了资治、教化、存史等一¾pÕdˆ—‹z„¡”ŸåŠŸèƒ½åQŒåœ¨˜q™äº›‹z„¡”ŸåŠŸèƒ½ä¸­ï¼Œæœ‰ä¸»‹Æ¡ä¹‹åˆ†ã€‚有些观点认为“六字”功能是一个整体,不必分出ä¸ÖM»Žå…³ç³»ã€‚②方志功能多样性研½I¶ã€‚有观点认äؓåQŒâ€œå…­å­—”功能虽然可以ä‹É用,但有其局限性,应从更高的层‹Æ¡ä¸Šè®¤è¯†ã€‚比如它是历史文化永¾l­åˆ©ç”¨çš„基础性蝲体,发挥着历史文化永箋利用的积聚作用、传承作用和å»ø™®¾å…ˆè¿›æ–‡åŒ–的基¼‹€æ€§ä½œç”¨ã€‚还有研½I¶è€…提出知情作用、信息作用、决½{–基¼‹€ä½œç”¨ã€ä¿å­˜èµ„料功能、储藏信息功能、展½Cºåœ°æƒ…功能、体现规律功能、“兴利”功能等。在不少è®ø™‘—中,å¯ÒŽ–¹å¿—在地方决策、经‹¹Žå‘展、文化交‹¹ã€å­¦æœ¯ç ”½I¶ç­‰é¢†åŸŸå‘挥的提供资料、借鉴的作用进行了阐述ã€?/p> </div></div></div><div id="div_vote_id"></div> <div style="line-height: 30pt"> </div></span> </td> </tr> <tr height="30"><td align="center"></td></tr> </table> </form></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table width="996" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="5" bgcolor="#aa9e76"></td> </tr> <tr> <td height="104" background="" bgcolor="#FFFDF1"><div align="center"> <table height="100" cellspacing="0" cellpadding="0" width="845" border="0"> <tbody> <tr class="firstRow"> <td align="center" width="66" rowspan="4">  </td> <td width="605" align="center"> ä¸ÕdŠžåQšäÍ沂市沂水县地方史志办公室 </td> <td rowspan="4" align="center"> <img title="" border="0" hspace="0" alt="" src="../../images/8AF1681439862E041B7980BA88A_83CFF981_1C93C.jpg" width="100" height="100" /> </td> </tr> <tr> <td width="605" align="center"> 地址åQšæ²‚水县正阳è·?9å? </td> </tr> <tr> <td width="605" align="center"> 电话åQ?539-2251457            E-mailåQšys2251457@163.com </td> </tr> <tr> <td width="605" align="center"> </td> </tr> </tbody> </table></div></td> </tr> </table> <a href="http://www.onmrlg.live/"><span class="STYLE1">ÂêÑÅÍ·½±×¢²á</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>